26.10.2009 09:20

"VERITAS" O EKSHUMACIJAMA SRPSKIH ŽRTAVA "OLUJE" NA BANIJI I KORDUNU

NA "SJEVERU" NESTALIM SE VODI JOŠ OKO PETSTO SRBA

BEOGRAD - 23, oktobar 2009 - Prema saopštenju
Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas" od 13. do 21. oktobra su
sa Pravoslavnog groblja u Dvoru na Uni ekshumirana 64 posmrtna
ostatka, od kojih su 24 ženskog pola, među kojima su samo dva bila
pokopana pod imenom, a ostali pod oznakom NN (nepoznat). Radi se o
posmrtnim ostacima Srba sa Banije i Korduna koji su stradali u
agresiji hrvatskih oružanih snaga u avgustu 1995. godine na zaštićenu
zonu UN-a, poznatu kao sektor "Sjever".
Iako je u Dvoru na Uni u pitanju jedna od većih zajedničkih
(registrovanih) grobnica, za koju se znalo od jeseni 1995. godine,
ekshumacija se odvijala uglavnom u tišini hrvatskiuh medija, što je
bez sumnje u direktnoj uzročnoj vezi sa nacionalnom pripadnošću
žrtava, tvrde u "Veritasu" u saopštenju za javnost i dodaje da je pod
sličnim okolnostima u junu 2007. godine ekshumiranp 160 posmrtnih
ostataka sa pravoslavnog groblja Sveti Nikola u Petrinji, od kojih je
do sada identifikovano 38, svi stradali u "Oluji" 1995. godine.
Na ovom području se, tvrde u "Veritasz" a što Hrvati ne poriču, nalazi
se još nekoliko sličnih grobišta (Glina, Gornje i Donje Selište, Šaš,
Uštica, Slunj, Donji Skrad, Tušilović...) i na desetine pojedinačnih
("vrtnih") grobova, sa nekoliko stotina posmrtnih ostataka arpakih
žrtava iz vremena "Oluje", koje više od 14 godina čekaju povoljnu
"političku klimu" da budu ekshumirane i identifikovane.
Na području sektora "Sjever", u "Oluji" je, prema Veritas-ovim
podacima, smrtno stradalo 716 lica srpske nacionalnosti, od čega 446
civila, među kojima i 206 žena, od kojih se na evidenciji nestalih još
vodi 569 lica, od čega 372 civila, među kojima su 174 žene.
Za zločine nad Srbima u toku "Oluje" na području sektora "Sjever" još
niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred nacionalnim
sudovima, tvrde u "Veritasu".
 

—————

Назад


Контакт

Dvorcafe


   


Анкета

Koju muziku slušate ?

Narodnu (68)
31%

Zabavnu (20)
9%

Krajišku (97)
44%

Stranu (13)
6%

Svašta (24)
11%

Укупан број гласова: 222


Image and video hosting by TinyPic